Αγιογράφος Ευθύμιος Μπερδεμπές

H αγιογραφία είναι τέχνη ιερή και λειτουργική.

Υπακούει σε συγκεκριμένους νόμους και αρχές που την διέπουν σε όλη την μακραίωνη πορεία της. Είναι η εικαστική τέχνη που εκφράζει τα δόγματα της Ορθόδοξου Εκκλησίας. Σύμφωνα με τον Άγιο Φώτιο η τέχνη της αγιογραφίας είναι θεόπνευστη και το χέρι του αγιογράφου κινείται άνωθεν. Ως εκ τούτου στην ορθόδοξη εικονογραφία δεν υπάρχει χώρος για προσωπικές εμπνεύσεις και αυτοσχεδιασμούς. Ο αγιογράφος αν και λαμβάνει υπόψιν του τα φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά του άγιου τα αποδίδει με τέτοιο τρόπο ώστε να προβάλλεται περισσότερο η αγιοσύνη και λιγότερο η εξωτερική εμφάνιση. Τα πρόσωπα των αγίων μετουσιώνονται σε πνεύμα. Η αγιογραφία αντλεί τα θέματα της από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη και τους βίους των αγίων. Η μορφή του Χριστού, ο οποίος είναι η κεφαλή της Εκκλησίας, είναι κυρίαρχη. Σκοπός της αγιογραφίας δεν είναι να διακοσμήσει αλλά να γίνει το ευανάγνωστο βιβλίο μέσω του οποίου ο πιστός να αποκτήσει άμεση σχέση με την χάρη και την πνευματική υπόσταση των αγίων. Κατά τον Άγιο Θεοδόσιο το έργο του αγιογράφου μοιάζει με το έργο του ιερέως. "Ο ένας συνθέτει το Σώμα και το Αίμα του Κυρίου και ο άλλος το παριστά"